դպրոցի բյուջե

 2016 թվականի ֆինանսական հաշվետվություն

մնացորդ- 1818.1

ֆինանսավորում                           ծախս


I     եռամսյակ          6874.0                   9132.1

II   եռամսյակ         15502.0                  18001.5

III եռամսյակ          24130.0                 26800.1

IV եռամսյակ          35960.9                 35603.6

 

2017 թվականի նախահաշիվներ

նախահաշիվ դպրոց

նախահաշիվ նախակրթարան

հաստիքացուցակ

I եռամսյակի հաշվետվություն

I եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան

II եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց

II եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան

 

2017 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց

2017 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան

2017թ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց ՊՈԱԿ

2017 թ չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն նախակրթարան

2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

նախահաշիվ 2018

2018 թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց

2018 թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան

2018թ-ի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց

2018թ-ի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան
2018թ- 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց
2018 թ- 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան

2018 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն դպրոց

2018թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն նախակրթարան

նախահաշիվ 2019

2019թվականի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

2019 թվականի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

2019 թվականի չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

2020 թվկանի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

Նախահաշիվ 2020